DoTěla

Projekt do Těla

Takto jsem si pracovně nazval svou cestu ke spokojenosti.

Pozoruji co se děje fyzicky uvnitř tela, při různých pohybech (sport, tanec, masáž, chůze, práce …)

Postupně se pozornost rozšiřuje i na vnímání jemnějších, vnitřních procesů těla (emoce, pocity, energie)

To buduje jakési Kormidlo životem, které napomáhá jít do míst, kde Život těší.

Fascinuje mě to stálé dobrodružné zkoumání,
i z maličkostí …
Při čistění zubů najednou cítit přesně kde je upnutý můj sval. Jak je napojený na kostru.

Do Těla mi krom jiného pomohlo : judo, wing tsun, salsa, kontaktní improvizace, 5. rythm dance, shiatsu, masáže, spontální zpěv, tai-chi, chi-kung, vippassana, Nenásilná komunikace (NVC) …

Objevování pokračuje.